Usnesení SK RVŠ k situaci na Univerzitě Jana Amose Komenského

Usnesení SK RVŠ 15-03-02

K věci možného ukončení akreditace oborů na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha

SK RVŠ sleduje situaci, která nastala na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. ve věci možného ukončení akreditací studijních oborů, které jsou na této vysoké škole vyučovány, a apeluje na zúčastněné strany, aby nastalou situaci řešily především způsobem, který umožní studentům zapsaným ke studiu na této škole řádné ukončení studia v nejbližší možné době.

Přijato v Praze dne 12. února 2015

 

Text usnesení ke stažení v .pdf: SKRVS_15-03-02_usneseni_UJAK