Ke stažení: SKRVS_1_schuze_zapis

Z programu:

  • Volba předsedy SK RVŠ
  • Volba místopředsedů SK RVŠ
  • Ustanovení komisí

Výstupy schůze:

Nikdo nebyl zvolen do funkce předsedy SK RVŠ, jediná kandidátka, Vendula Sedlmajerová (ČVUT) postupuje do třetího kola volba, které se uskuteční v rámci 2. schůze pléna komory.

Místopředsedou pro organizaci a řízení byl zvolen Jan Záhora (MENDELU) a místopředsedou pro zahraniční záležitosti byl zvolen Filip Příhoda (MU).

Byly ustanoveny tyto komise:

  • Komise pro sociální a ekonomické záležitosti (KSEZ) – předsedou zvolen Michal Zima (UK)
  • Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) – předsedkyní zvolena Aneta Hašková (OU)
  • Komise pro postgraduální vzdělávání a tvůrčí činnost (KPVTČ) – předsedou zvolen Martin Papež (UTB)