Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) navazuje na své předchozí usnesení ze dne 11. 9. 2014, kterým vyjádřilo podporu Policejní akademii ČR v Praze (dále jen Policejní akademie) proti legislativnímu záměru Ministerstva vnitra zasahující do autonomie a apolitičnosti státních vysokých škol.

SK RVŠ konstatuje, že tyto snahy Ministerstva vnitra bohužel nadále pokračují, byť odlišnou formou.

SK RVŠ zaznamenala informace nasvědčující skrytým snahám o vyvedení areálu Policejní akademie v hodnotě miliard korun z její správy, v čemž spatřuje významné riziko pro samou existenci této státní vysoké školy.

SK RVŠ upozorňuje na nebezpečí klientelistických rizik souvisejících se vzděláváním bezpečnostních pracovníků v oblasti soukromého vysokoškolského vzdělávání, k čemuž by v případě redukce Policejní akademie nutně docházelo.

SK RVŠ proto vyzývá ministra vnitra Milana Chovance, aby v duchu svých dosavadních mediálních prohlášení přijal opatření k zastavení kroků úředníků Ministerstva vnitra proti Policejní akademii bez ohledu na záminky, pod kterými jsou tyto kroky uskutečňovány.

SK RVŠ konstatuje znepokojení studentské obce nad děním na Policejní akademii, které vrací státní vysoké školství hluboko před rok 1989, tedy do doby nesvobody a potírání demokracie. Studenti českých vysokých škol jsou znovu připraveni hájit apolitičnost, autonomii a akademické svobody všemi dostupnými legálními prostředky.

Usnesení přijato 7. 3. 2015 na 4. schůzi pléna SK RVŠ v Lednici

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_Policejni akademie