Ke stažení: SKRVS_2_schuze_zapis

Z programu:

  • volba předsedy SK RVŠ (3. kolo)
  • volba předsedy Sekce soukromých vysokých škol
  • zřízení pracovní skupiny pro zahraniční záležitosti

Výstupy schůze:

Předseda SK RVŠ nebyl ve 3. kole zvolen. Na 3. schůzi SK RVŠ bude započata druhá volba předsedy Komory.

Sekce soukromých vysokých škol si zvolila za předsedkyni Terezu Kickovou (AAVŠ)

Byla zřízena pracovní skupina pro zahraniční záležitosti.