Studentská komora Rady vysokých škol cítí znepokojení nad událostmi, které se v posledních dnech udály v Barmě a Keni. „Považujeme za podstatné reagovat na situaci z mezinárodního akademického prostředí. Chceme se zastat studentů nejen u nás, ale i v zahraničí,“ uvedl Hynek Roubík, předseda SK RVŠ.

Zástupci studentů vyjádřili především hlubokou soustrast nad ztrátami životů po útoku islámských radikálů na univerzitě v Garisse a považují tento čin za odsouzeníhodný. Studentská komora ve svém usnesení zdůrazňuje, že univerzity musí být bezpečným prostředím, ve kterém studenti mohou v míru rozvíjet své vzdělání bez ohledu na náboženské vyznání a etnickou příslušnost.

SK RVŠ se zároveň staví nesouhlasně k současné situaci na akademické půdě v Barmě. Podle studentů není možné omezovat základní principy demokracie a lidských práv. „Naše podpora patří místní studentské organizaci ABFSU (All Burma Federation of Student Unions) ve snaze dosáhnout jejích požadavků a vyzýváme další organizace, aby také reagovali na situaci v Barmě,“ říká Filip Příhoda, místopředseda pro zahraniční záležitosti, a celá komora s ním souhlasí.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_K situaci v Barme a Keni