7. ročník Ceny Jana Opletala startuje!

Studentská komora Rady vysokých škol udělí již po sedmé ve své historii Cenu Jana Opletala studentovi nebo skupině studentů, kteří se v uplynulém období zasloužili o významný přínos akademické obci. Naposledy byla cena udělena v roce 2012 Zdeňku Ručkovi z Masarykovy univerzity v Brně za důležitou aktivitu při organizaci Týdne neklidu.
Tři roky uběhly a členové SK RVŠ opět pečlivě připravují předávání Ceny. Slavnostní večer proběhne 17. listopadu 2015 v Betlémské kapli.

V rámci Konference studentských senátorů, která se uskutečnila na podzim roku 2014, proběhl workshop k Ceně Jana Opletala. Z tohoto workshopu vzešla myšlenka, aby se celé udílení pozvedlo na vyšší úroveň a došlo k úpravám statutu. Komora se ideou inovace nechala vést a v tuto chvíli představuje nově vytvořený statut.
Změny připravuje také na samotný večer, který bude provázán bohatým kulturním programem a ponese se v duchu historie. Jednotlivé „perličky“ chceme během roku postupně odtajnit.

Rozhodovat o udělení Ceny bude Výbor složený z vylosovaných zástupců vysokých škol, delegátů SK RVŠ a významných představitelů vysokoškolského života. Předseda Výboru, který bude jmenován na začátku května, vylosuje jednotlivé školy, které nejpozději do posledního dne před zasedáním Výboru jmenují svého zástupce. Zasedání Výboru je naplánováno na první týden v listopadu. V čele Výboru stane poslední laureát Ceny Jana Opletala.
Výzva k předkládání návrhů na laureáta půjde do senátů a akademického prostředí na začátku září. Přijímání návrhů zastavíme 31. října 2015.

Na Ceně Jana Opletala je krásné, že ji předávají studenti významným osobnostem. Můžete nominovat Vaši kolegyni nebo kolegu a ohodnotit tak skutky, které pro ostatní studenty, potažmo akademickou obec, udělali. Cena Jana Opletala je uznáním celonárodním a má tedy svou významnou váhu. Je třeba, abychom se zamysleli, zda v našem okolí je někdo, kdo by si zasloužil pochvalu za práci, kterou dělá.