Moderní technologie dobrého učitele nenahradí, mohou mu však být oporou, shodli se studenti vysokých škol

Moderní technologie dobrého učitele nenahradí, mohou mu však být oporou, shodli se studenti vysokých škol. Nové technologie mohou pomoci zatraktivnit výuku na všech stupních vzdělávacího systému, dobrým pedagogům se však nevyrovnají. Vyplývá to ze závěrů Workshopu 3.0, který ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou v Ostravě uspořádala Studentská komora Rady vysokých škol.

Více než 70 studentských zástupců 25 vysokých škol z celé České republiky ve spolupráci s odborníky z praxe diskutovalo o aktuálních trendech v moderních výukových metodách. Čtveřice tematických bloků se věnovala sdílení přednášek a studijních materiálů, využití multimédií ve výuce nebo propagaci moderních vzdělávacích metod.

„Studenti si uvědomují potřebu inovativních přístupů ve výuce. Je však nutné zachovat interakci a brát ohled na odlišnosti jednotlivých oborů. Nepostradatelnou součástí vzdělávání zůstává lidský faktor, moderní technologie ale mohou dobrému učiteli výrazně pomoci,“ říká Hynek Roubík, předseda Studentské komory Rady vysokých škol.

Své zkušenosti a názory se studenty sdíleli MUDr. Martin Vejražka, PhD., spoluzakladatel internetového odborného portálu WikiSkripta, MUDr. Jitka Feberová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Ing. Pavel Šiler, vyučující multimediálních předmětů na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity, PaedDr. Antonín Balnar, PhD., bývalý ředitel Wichterleho gymnázia a Mgr. Michal Tuláček, otec právnické Ius Wiki.

„Věřím, že tento workshop může pomoci k nastartování diskuse na vysokých školách a vážím si, že na něm spolupracovaly obě ostravské univerzity,“ sdělila Aneta Hašková, předsedkyně Studentské komory Akademického senátu OU.

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Členové SK RVŠ jsou delegáti všech veřejných a státních vysokých škol a dále také delegáti z členských soukromých VŠ. SK RVŠ reprezentuje názor českých vysokoškoláků na národní i mezinárodní úrovni, usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Moderni technologie dobreho ucitele nenahradi