Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) se znepokojením sleduje aktuální situaci na Literární akademii (International Art Campus Prague s.r.o.) spojenou s nelegitimním odvoláním rektora doc. Mgr. Petra Kaňky a destabilizací chodu školy.

SK RVŠ požaduje dodržování platných a závazných dokumentů, vyřešení otázky současné destabilizace a obnovení běžného chodu školy. Dále SK RVŠ požaduje vyřešení otázky neakreditovaného oboru Zdravotní management, jehož relevance v rámci umělecké vysoké školy je značně diskutabilní.

SK RVŠ považuje aktuální situaci za zásah do akademických svobod i současně platných právních předpisů.

 

Usnesení přijato 9. 4. 2015 na 5. schůzi pléna SK RVŠ v Praze

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_150504_Literarni_Akademie