Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol varuje před neuspokojivým zabezpečením praktické výuky na vysokých školách, zejména pak před nedostatečným zajištěním studijních stáží u potencionálních zaměstnavatelů. Předsednictvo SK RVŠ je v souladu s programovým prohlášením SK RVŠ přesvědčeno, že praktická výuka je jedním z nepostradatelných aspektů uplatnitelnosti absolventů a jejich konkurenceschopnosti na trhu práce, přičemž studijní stáže v reálném prostředí považuje za jednu z nejlepších možných forem takového vzdělávání. Toto přesvědčení pak předsednictvo SK RVŠ vnímá akcentovaně zejména u plánovaných profesně zaměřených studijních programů, kde požaduje pevné kodifikování doby praktické výuky formou stáží alespoň v rozsahu 480 hodin za studium.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 17.3.2015

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Prakticka vyuka