Jmenování profesorů se odložilo, problém však odkládat nelze

Tisková zpráva: Vyjádření Národní reprezentace studentů k situaci okolo jmenování profesorů prezidentem České republiky

Studentská komora Rady vysokých škol se nejen svým usnesením, které přijalo předsednictvo komory, přidává ke všem znepokojeným hlasům ozývajícím se k chování prezidenta České republiky Miloše Zemana. Jeho odmítnutí podepsat jmenovací dekrety profesorů považuje za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod.

Dne 27. 4. 2014 pronesl na veřejném slyšení Senátu ČR předseda SK RVŠ Hynek Roubík svůj příspěvek, v němž jasně definoval přístup komory k omezování akademických svobod a narušování pravidel, která tvoří harmonii ve vysokoškolském prostředí. Cílem komory je vytvořit kvalitní prostředí pro nejvyšší vzdělávání společnosti.

„Všem členům akademické obce musí být zaručeny akademická práva a svobody. Mezi nimi jsou nejdůležitější svoboda vyjádření myšlenkových názorů, svoboda vědeckého bádání, či umělecké tvorby. Pokud by došlo však k ohrožení byť jen jednoho z těchto pravidel, tak dochází k narušení základních akademických práv a svobod.“ řekl Roubík v rámci svého projevu.

Situace, která opakovaně vzniká kolem jmenování nových profesorů, odporuje tradičním hodnotám akademického prostředí a komora se k ní staví s nesouhlasem. Vyzývá tedy představitele státu, aby neprodlužovali odklad ceremonie a jmenovali co nejdříve všechny navržené kandidáty na profesuru.

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Členové SK RVŠ jsou delegáti všech veřejných a státních vysokých škol a dále také delegáti z členských soukromých VŠ. SK RVŠ reprezentuje názor českých vysokoškoláků na národní i mezinárodní úrovni, usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Jmenovani profesoru se odlozilo, problem vsak odkladat nelze