Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol považuje odmítnutí podepsání jmenovacích dekretů profesorů hlavou státu za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod. Vnímáme autonomní a samosprávný model řízení vysokých škol coby ústřední princip fungování akademických obcí, na nichž  spočívá kvalitní vysokoškolské vzdělávání. Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol se také plně ztotožňuje se stanoviskem České konference rektorů a výzvou k neúčasti na ceremoniálu jmenování profesorů.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 6.5.2015

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Odmitnuti jmenovani profesoru