Zástupci do Výboru Ceny Jana Opletala vylosováni

Během setkání mezinárodní skupiny V4+ v Brně vylosoval předseda Výboru Zdeněk Ručka akademické obce, které budou mít tu čest vyslat své studentské zástupce do Výboru Ceny. Dle statutu volba proběhla dvoukolově.

V první kole se losovaly akademické obce, jenž ze svých řad vyberou studenty, kteří zasednou po boku dalších členů. Losování přisoudilo možnost vyslat zástupce Vysoké škole polytechnické Jihlava a Univerzitě Karlově.

V druhém kole se losovaly akademické obce, které z řad svých akademických senátů vyberou svého zástupce. Losování v tomto kole přisoudilo možnost vyslat zástupce Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Každé akademické obci v následujících týdnech zašle předseda komory Hynek Roubík zvací a informační dopis. Na závěr chceme pogratulovat vylosovaným a vyjádřit přesvědčení, že k této poctě přistoupí se vší „parádou“.