Zástupci Visegrádské čtyřky a Rumunska jednali v Brně

Studentští zástupci skupiny V4+ (Česká republika, Slovenská republika, Maďarská republika, Polská republika a Rumunsko) usedli u jednacího stolu, kde sjednocovali svá stanoviska a postoje. Na programu jednání byly body týkající se vzdělávání, školství a lidských práv, z nichž budou zástupci výše zmíněných zemí vycházet a prosazovat je v rámci Evropské studentské unie (ESU).  Toto vrcholné jednání bylo důležité, jelikož ovlivní podobu nadcházející ministerské konference v Jerevanu.

Zástupci V4+ taktéž probírali personální otázky související s vedením celé Evropské studentské unie. Česká republika má poprvé výraznou šanci získat jeden z prestižních exekutivních postů. V historii se nedostal žádný český studentský reprezentant do vrcholných orgánů ESU.

“Postavení České republiky se v rámci ESU od roku 2007 změnilo. Z původního vztahu, kdy jsme byly žáky zkušenějších členů, se z nás stává rovnocenný partner, který ovlivňuje dění na evropské úrovni.”, říká Hynek Roubík, předseda Studentské komory Rady vysokých škol.

Evropská studentská unie reprezentuje členské státy před evropskými a mezinárodními institucemi, jako je Evropská komise, Rada Evropy a Unesco. Pro Českou republiku je spolupráce s ESU důleživá v oblasti Boloňského procesu, nastavení evropských standardů v oblasti kvality terciárního vzdělávání, mobilit studentů a pracovních stáží v zahraničí.

“Mezinárodní zkušenost je esenciální a nepostradatelnou složkou pro studenty při studiu na vysoké škole.”, sdělil Filip Příhoda, místopředseda pro zahraniční záležitosti SK RVŠ.

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Členové SK RVŠ jsou delegáti všech veřejných a státních vysokých škol a dále také delegáti z členských soukromých VŠ. SK RVŠ reprezentuje názor českých vysokoškoláků na národní i mezinárodní úrovni, usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Zastupci Visegradske ctyrky a Rumunska jednaji v Brne