Studium nekončí v šestadvaceti

Tisková zpráva: Studium nekončí v šestadvaceti

Je Vám šestadvacet let, berete nižší než minimální mzdu, Vaše pracovní povinnosti Vám v průměru zaberou běžných 40 hodin týdně. Pokud si někdo usmyslí, končíte bez udání důvodů, bez nároku na odstupné. Nikdo Vám nezaplatí ani zdravotní, ani sociální pojištění. Pokud si nepřivyděláváte bokem, stěží zaplatíte náklady na základní životní potřeby. Ano, tohle je život doktoranda v České republice.

Neutěšené poměry v doktorském studiu jsou dlouhodobě známé. Studentská komora Rady vysokých škol se proto rozhodla tyto podmínky vylepšit. Jednou z mnoha možností podpory budoucích tahounů a hlav českého výzkumu je osvobození studenta doktorského studijního programu v prezenční formě studia od povinnosti placení zdravotního pojištění v případě, kdy není zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou. „Také vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k podpoře vědy a výzkumu. Toto je jedna z cest, jak podpořit mladé výzkumníky.“ řekl předseda SK RVŠ Hynek Roubík. A proto národní reprezentace studentek a studentů dnes vydala usnesení, kde vyzývá příslušná ministerstva, aby situaci řešila.

„Pro studenty doktorského studijního programu při dodržení standardní délky studia není možné promovat do věku dvaceti šesti let. Podle našeho názoru by měl být status studenta svázán se studiem, nikoliv s věkovou hranicí.“ zmínil předseda komise pro Vysokoškolskou a tvůrčí činnost Martin Papež, student doktorského studia.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Studium nekonci v sestadvaceti