Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) v návaznosti na usnesení Sněmu RVŠ k novele
VŠ zákona důrazně upozorňuje na nutnost vyřešení odškodnění studentů při ukončení studia
z důvodů na straně vysoké školy spojených se ztrátou akreditace ve smyslu §80 odst. 5 či oprávnění
uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace. SK RVŠ upozorňuje, že novela VŠ
zákona neobsahuje žádnou lhůtu, na kterou si v rámci institucionální akreditace škola „akredituje“
studijní programy a ani není řešena situace studentů v případě, že se škola rozhodne dále program
neuskutečňovat.

Jakékoli oddálení řešení problematiky mimo stávající novelu VŠ zákona považuje SK RVŠ za
chybné rozhodnutí, které může mít fatální důsledky pro řadu studujících a de facto jen poskytne krytí
institucím, které závažným způsobem selhaly v plnění svých povinností.

Usnesení přijato 4. 6. 2015 na 7. schůzi pléna SK RVŠ v Praze.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_Odskodneni_studentu