Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) považuje současný systém podpory studentů
doktorských studijních programů (DSP) za nedostatečný. Jednou z možností, jak tuto podporu
zvýšit, je osvobodit studenta DSP v prezenční formě studia od povinnosti platit zdravotní pojištění v
případě, kdy není zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou.

SK RVŠ proto žádá příslušná ministerstva, aby vládě navrhla legislativní úpravu, na základě které by
byl nově za studenty DSP v prezenční formě studia bez ohledu na věk plátcem zdravotního pojištění
stát.

Usnesení přijato 4. 6. 2015 na 7. schůzi pléna SK RVŠ v Praze

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_Zdravotni_pojisteni_DSP