Ke stažení: SKRVS_6_schuze_zapis

Z programu:

  • 3. kolo 2. volby delegáta do předsednictva RVŠ
  • informace k Ceně Jana Opletala, volba členů výboru, schválení složení výboru

Závěry jednání:

  • delegátkou do předsednictva RVŠ byla zvolena Václava Sedlmajerová z ČVUT
  • za SK RVŠ byli do Výboru CJO zvoleni: Denisa Madecká (OU), Vlasta Hledíková (MU) a Martin Papež (UTB)
  • dále byli do Výboru CJO navrženi: doc. Jakub Fischer (předseda RVŠ), PhDr. Marcel Chládek (ministr školství) a prof. Václav Pavlíček (předseda správní rady Nadání Hlávkových)