Zástupci SK RVŠ pracují na přípravě Ceny i o prázdninách

jednani, cjo

Prázdniny pomalu končí a přípravné práce na Ceně Jana Opletala se rozjíždí.

Dnešní dopoledne zástupci SK RVŠ navštívili děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. Jana Kuklíka ohledně propůjčení prostorů pro Slavnostní předávání CJO.

V odpoledních hodinách se sešli se starostou Spolek českých právníků Všehrd Adamem Zvonařem, který zároveň působí na Úřadu vlády ČR. Během této schůzky se finálně potvrdilo vzájemné partnerství mezi SK RVŠ a spolkem Všehrd týkající se CJO. Dále byly projednány detaily účasti hostů z řad ústavních činitelů.