MANUÁL: Jak správně nominovat na Cenu Jana Opletala

Když slyšíme, že máme někam někoho nominovat, většinou to máme spojené s byrokracií. V případě Ceny Jana Opletala se však není čeho bát. Nominování není nic složitého. Stačí dodržet jen 3 pravidla, která vašeho kandidáta vyšlou do pomyslného boje o cenu.

1)Jméno, jméno a zase to jméno

Asi nejjednodušší podmínka. Zkrátka to chce jméno. Nejlépe to, které má potenciální laureát v občanském průkazu. V případě, že navrhujete skupinu osobností, je nezbytné každého jmenovitě uvést. Pokud byste na někoho zapomněli, tak by mu to jistě mohlo být líto. Víme, že mezi námi je mnoho vtipálků, ale bohužel pro tentokrát je zklameme. Není možné přijmout nominaci tipu Zelený mužík, ta holčina, která křičela na náměstí nebo můj kamarád ze školy. Taktéž není vhodné podat nominaci jen podle funkce. Předseda akademického senátu, rektor univerzity či Váš vyučující se nějak jmenují. Nezapomeňte uvést i příjmení. V České republice je přece jen na 316 tisíc Marií a obdobně i Jiřích…

2) Představit, zdůvodnit a věřit ve vítězství

V naší společnosti se toho děje mnoho záslužného. Bohužel ve Studentské komoře Rady vysokých škol nevlastníme vševědoucí křišťálovou kouli. Tudíž je nezbytně nutné nám Vámi navrhovanou osobnost nebo skupinu osobností lehce představit a zdůvodnit, proč je nominujete. Je dobré dbát opravdu na to, aby byl naplněn statut ceny. Ten nám jasně říká, že Cena se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod, významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci v uplynulém období.

3) Podpis je důležitý

Nominaci můžeme přijmout jen tehdy, pokud je řádně podepsaná a splňuje podmínky pro přijetí. Všechny naleznete ve statutu. Zmíníme se Vám hlavně o novinkách letošního roku. Letos, nynějším ročníkem počínaje, mohou nominovat i běžní studenti univerzit. Jedinou podmínkou je, že těchto studentů musí být minimálně pět. Samozřejmě s podpisem souvisí i to odkud jste, resp. jakou vysokou školu studujete. Není podstatné jestli jste všichni ze stejné školy nebo studujete napříč republikou. Dále chceme upozornit právnické osoby (např. studentské unie, vysokoškolské instituty a neziskové organizace), které se věnují vysokoškolské problematice, a budou chtít nominovat, že nominaci musí podepsat jejich statutární zástupce nebo zástupci. Je vhodné uvést, jaká je náplň vaší činnosti.

Doporučení na závěr

Nominaci můžete poslat na hlavičkovém i běžném papíře. Papír nerozhoduje o kvalitě potencionálního laureáta. Je vhodné nám do nominace přiložit i kontakt na danou osobnost či osobnosti. Bude pro nás mnohem snazší navázat kontakt a oznámit nominaci. Dále Vás upozorníme, že nominace přijímá tajemnice Jana Kudrnová. Nominace zaslaná jinému členovi SK RVŠ nebude brána v potaz. Zasílat nominace můžete pomocí emailu na tajemnice@skrvs.cz nebo poštou. V případě, že využijete emailové komunikace, nezapomeňte nominaci naskenovat a přiložit do přílohy se všemi náležitostmi (hlavně podpisy). Nominace je možné zasílat i poštou na adresu SK RVŠ na jméno naší tajemnice. V případě, že si s něčím nebudete jisti, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vše vysvětlíme a případně i poradíme.

Nominace jsou přijímány v termínu od 15. září do 23. října 2015.