Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) důrazně žádá, aby bylo ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) i Univerzity Jana Amose Komenského (UJAK) vyvinuto maximální možné úsilí, které povede k zajištění možnosti dostudování studentů a studentek rušeného oboru speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského. V případě, že toto nebude možné, vyzývá UJAK, aby se podílelo na nákladech spojených se zmařením možnosti studia, zejména formou vrácení školného za odstudované roky.

P SK RVŠ oceňuje podpůrné stanovisko MŠMT, aby studující, kterým studium na UJAK v září končí, byli nadále posuzováni jako kvalifikovaní, protože bez toho by došlo k ohrožení jejich budoucnosti na školách, kde vyučují. Přesto zároveň doufá v další vstřícné kroky, které povedou ke stabilizaci situace. Vyzývá MŠMT i vysoké školy k urychlenému řešení vedoucímu například k zajištění dostatečných kapacit pro možné dostudování na jiných vysokých školách všem studujícím, jejichž studium bude v důsledku zániku akreditace speciální pedagogiky na UJAK ukončeno.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 21.9.2015

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Aktualni situace na UJAK