9 nominací na Cenu Jana Opletala

O půlnoci 23. října 2015 skončila možnost nominovat výjimečné osobnosti nebo skupiny osobností na Cenu Jana Opletala. Sešlo se 9 nominací, resp. 10 – dvě nominace se týkají téhož člověka a budou tak sloučeny v jednu. „Jsem ráda, že došlé nominace splňují formální náležitosti na ně kladené a mohou být předloženy Výboru Ceny. Ten bude mít tu složitější práci, a to posoudit je po obsahové stránce a vybrat mezi nimi nejlepší z nejlepších.“ komentuje došlé nominace tajemnice Jana Kudrnová, která je v souladu se statutem shromažďovala.

Konkrétní nominace odhalíme v následujících dnech. Mezi nominovanými jsou zastoupeni studenti, absolventi a rektor. O tom, kdo získá Cenu Jana Opletala rozhodne Výbor Ceny, který zasedne 3. listopadu 2015 v historických prostorách Karolina. Široká veřejnost se výsledek dozví po Slavnostním předávání Ceny Jana Opletala dne 17. listopadu v Collegiu Maximu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

PŘEHLED NOMINOVANÝCH NALEZNETE ZDE

Více o Ceně Jana Opletala:

Statut Ceny Jana Opletala

Výzva k předkládání návrhů na Cenu Jana Opletala 2015

Výbor Ceny Jana Opletala 2015