Na výjezdním zasedání v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo 9. – 11. 10. 2015, se Studentská komora Rady vysokých škol usnesla na tom, že důrazně odmítá jakýkoliv pozměňovací návrh k projednávané novele Zákona o vysokých školách směřující ke změně právního statutu Policejní akademie ČR v Praze, podle kterého by se Policejní akademie ČR měla stát organizační součástí Ministerstva vnitra. Za nepřípustný považují delegáti taktéž jakýkoliv pozměňovací návrh směřující k vyjmutí majetku Policejní akademie  ČR z její správy. Obdobné stanovisko k pozměňovacímu návrhu zaujala i RVŠ.

„Domnívám se, že v dnešní době, a to hlavně s ohledem na současnou bezpečnostní situaci, je naprosto nevhodné zasahovat do vzdělávání bezpečnostních složek s cílem narušit jejich apolitický charakter vzdělávání. Jednalo by se také o zřetelné narušení základních, ze zákona vyplývajících, akademických práv a svobod,“ dodává k pozměňovacímu návrhu Hynek Roubík, předseda SK RVŠ.

„Jako studentka si kladu otázku, čí partikulární zájmy sleduje iniciativa pana poslance Miholy z KDU-ČSL, jehož pozměňovací návrh směřuje ke změně právního statutu PA. Pokud by byla tato úprava žádoucí, očekávala bych, že bude takováto koncepční změna zahrnuta v samotném vládním návrhu. Z mého pohledu je rovněž problematické, že návrh pana poslance není přesvědčivě odůvodněn,“ komentuje situaci Kateřina Mazánková, delegátka Policejní akademie v SK RVŠ.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Pozmenovaci_navrh_PA_CR