Tisková zpráva:

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) se 19. 10. 2015 usneslo, že vyslovuje podporu České konferenci rektorů (ČKR) v jejím Prohlášení k 28. říjnu 2015 na Pražském hradě ze dne 16. října tohoto roku a vyzývá členy ČKR k neúčasti na Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky u příležitosti oslav 28. října.

Jak uvádí samotná ČKR, navzdory jasným stanoviskům mnoha osob a institucí, které opakovaně zdůrazňovaly, že okruh zvaných hostů na oficiální, vysoce reprezentativní shromáždění nemůže být ovlivňován případnými neshodami z minulosti, nebyli opět pozváni představitelé dvou významných vysokých škol – Masarykovy univerzity v Brně a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Rektoři vysokých škol jsou volenými zástupci jednotlivých akademických obcí a jsou tak reprezentanty vzdělanosti v této zemi. Důkazem vyspělé politické kultury hlavy státu by mimo jiné mělo být chápání Jejich magnificencí rektorů coby přirozených partnerů bez ohledu na případné osobní antipatie,“ komentuje usnesení předseda SK RVŠ, Hynek Roubík.

Předsednictvo SK RVŠ se dále usneslo, že případnou absenci ostatních rektorů českých vysokých škol na Hradě dne 28. října nevnímá jako neúctu k České republice, nýbrž ji bere jako zásadní vyjádření nesouhlasu s postupem pana prezidenta Miloše Zemana, a proto k ní také vyzývá.

„My, studentští zástupci, velmi oceňujeme skutečnost, že akademické prostředí dokáže jít příkladem, a zdůrazňujeme, že by také mělo být připraveno zhostit se své role morální autority ve společnosti a vyjádřit oprávněný nesouhlas s jednáním hlavy státu,“ dodává k usnesení Barbora Stuhlová, místopředsedkyně SK RVŠ.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Vyjadreni_P_SKRVS_k_28.rijnu