Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) důrazně odmítá jakýkoliv pozměňovací návrh k projednávané novele Zákona o vysokých školách směřující ke změně právního statutu Policejní akademie ČR v Praze, podle kterého by se PA ČR měla stát organizační součástí Ministerstva vnitra. Taktéž jakýkoliv pozměňovací návrh směřující k vyjmutí majetku PA ČR z její správy považuje SK RVŠ za nepřípustný.

Usnesení přijato 10. 10. 2015 na 9. schůzi pléna SK RVŠ v Mladé Boleslavi.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_PA_CR