Cena Jana Opletala udělena a předána!

akada_PPČR

Cena Jana Opletala, nejvyšší studentské ocenění v České republice, byla tento rok udělena studentům Policejní akademie Kateřině Mazánkové, Lukáši Miklasovi a jejímu rektorovi Josefu Salačovi. Hlavním důvodem pro udělení Ceny bylo hájení nezávislosti Policejní akademie proti politickým krokům Ministerstva vnitra, které měly za cíl direktivně omezit její autonomii. Jména laureátů byla zveřejněna v rámci Slavnostního předávání ceny Jana Opletala, které proběhlo 17. listopadu, u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii, v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Akci zaštítil předseda vlády Bohuslav Sobotka a zúčastnilo se jí mnoho významných osobností z oblasti veřejného i akademického života.

Cena Jana Opletala je udělována Studentskou komorou Rady vysokých škol každý lichý rok osobnosti nebo skupině osobností za výjimečný přínos pro akademickou obec, hájení akademických práv a svobod či za významné přispění k boji proti bezpráví. Z českého akademického prostředí bylo letos na Cenu Jana Opletala  nominováno celkem 15 osobností v 9 nominacích. Novinkou oproti minulým rokům byla skutečnost, že nominovat svého kandidáta mohli i samotní studenti. O laureátovi rozhodl 3. listopadu 2015 Výbor Ceny, který byl složen ze zástupců z řad studentů a vysokoškolských osobností.

“Nominace poukazují na to, že českým studentům není jejich okolí lhostejné, nebojí se upozorňovat na problémy spojené s vysokými školami, bojovat za akademické svobody, ale také organizovat prospěšné studentské projekty či navazovat kontakty se zahraničními institucemi. Nominace jsou tedy dobrým signálem nejenom pro české akademické prostředí, ale především pro českou společnost. Svědčí o tom,  že její budoucí generace nejsou netečné vůči prostředí, ve kterém žijí,” komentuje nominace Ladislav Lázňovský, předseda Pracovní skupiny Ceny Jana Opletala.

„Jednou z hlavních vlastností, kterou by měl laureát Ceny Jana Opletala mít, je odvaha. Proto je toto ocenění nejenom symbolickým uznání pro samotné laureáty a nominanty, ale nese v sobě také hluboké poselství pro všechny ostatní studenty a akademiky. Každý z nás se někdy ocitá v situaci, kdy volí mezi vlastním pohodlím a správným jednáním. Věřím, že Cena Jana Opletala může být inspirací pro všechny studentky, akademiky i akademické obce, aby se v sobě nebáli nalézt odvahu rozhodovat se správně. Stejně, jako to učinil Jan Opletal, “ dodává Hynek Roubík, předseda SK RVŠ.

Odůvodnění, se kterým byli laureáti na Cenu Jana Opletala navrženi, se týkalo především hájení autonomie Policejní akademie proti nestandardním zásahům Ministerstva vnitra.

Kateřina Mazánková, Lukáš Miklas a Petr Salač v různých aktivních formách bojovali proti nestandardním krokům, které byly v poslední době proti Policejní akademii České republiky podnikány ze strany Ministerstva vnitra, a v mnoha případech se jim podařilo tyto aktivity zastavit. Mezi tyto nestandardní kroky a stavy patřilo např.: direktivní nezákonné rozhodnutí úředníků MV ČR o omezení počtu přijímaných studentů; direktivní omezení prostředků ze strany úředníků MV ČR, kdy reálně hrozilo uzavření areálu PA ČR; otevřená snaha rozpustit akademický senát a nahradit jej účelově zřízenou a jmenovanou správní radou; snaha vyvést areál PA ČR do správy Zařízení služeb Ministerstva vnitra, což by mohlo mít podstatný dopad na akreditace oborů; snaha převést školu pod organizační složku MV ČR, čímž by hrozila absolutní kontrola nad vzděláváním bezpečnostních elit naší země a vrácení stavu před rokem 1989; obchodní propojenost úředníků MV ČR, kteří mají v gesci vysokoškolskou problematiku, se soukromými školami. Laureáti po celou dobu fungují bez ohledu na své pohodlí a s vědomím, že toto jejich chování může mít dopad na jejich profesní dráhu a osobní život.“

Udělení Ceny Jana Opletala pro nás není ani tak vítězstvím, jako spíš oceněním našeho úsilí a důkazem obrovské podpory a souhlasu s našimi aktivitami. Hluboce si toho vážíme,“ uvedli samotní laureáti Ceny Jana Opletala, Kateřina Mazánková, Lukáš Miklas a Josef Salač.

Jiří Dientsbier, který se Slavnostního předávání účastnil, k Ceně Jana Opletala dodává: „Zvláště v dnešní době považuji za důležité, aby nebyli mladí lidé lhostejní ke svému okolí a aktivně se podíleli na jeho kultivaci. Počet laureátů a nominací na Cenu Jana Opletala od počátku jejího udílení je pro mne důkazem toho, že tomu tak není. Věřím, že toto ocenění  bude inspirací také pro ostatní mladé lidi, aby se nebáli bojovat za lidská práva a svobody, a to včetně těch akademických.“

Jako symbol svého ocenění obdrželi laureáti unikátní sošku, která byla vyrobena technologií 3D tisku na pracovišti Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Autorkou návrhu je Mgr. Lenka Chadimová, která je současně studentkou doktorského studijního programu na technické univerzitě v Toulouse a dlouhodobě se věnuje problematice 3D technologií. Naposledy byla cena udělena v roce 2012 Zdeňku Ručkovi z Masarykovy univerzity v Brně, mimo jiné za aktivity v rámci organizace Týdne neklidu.