V úterý 17. listopadu, u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii, se uskuteční Slavnostní předávání Ceny Jana Opletala, nejvyššího studentského ocenění v České republice. Udílení proběhne v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Akci zaštítil předseda vlády Bohuslav Sobotka a zúčastní se jí mnoho významných osobností z oblasti veřejného i akademického života, jmenovitě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, ministr financí Andrej Babiš, ministr obrany Martin Stropnický, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, senátorka Eva Syková, předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer, předseda České konference rektorů Tomáš Zima a policejní prezident Tomáš Tuhý.

Slavnostní předávání Ceny Jana Opletala je zároveň vyvrcholením Týdne studentstva, který probíhá od 9. do 17. listopadu, a jehož cílem je sdružit všechny studentské akce a projekty související s připomínkou 17. listopadu. Hlavním organizátorem obou událostí je Studentská komora Rady vysokých škol.

Cena Jana Opletala se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za výjimečný přínos pro akademickou obec, hájení akademických práv a svobod či za významné přispění k boji proti bezpráví.  O laureátovi rozhodl 3. listopadu 2015 Výbor Ceny, který byl složen ze zástupců z řad studentů, akademiků a významných osobností. Široká veřejnost se jméno laureáta dozví v rámci slavnostního večera Ceny 17. listopadu 2015.

 

Na cenu Jana Opletala byli tento rok nominováni:

David Hurný, člen Studentské komory Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze,

Josef Salač, rektor Policejní akademie ČR (PA ČR), Kateřina Mazánková studentka PA ČR a delegátka SK RVŠ a Lukáš Miklas, absolvent PA ČR,

Pavel Troubil, bývalý předseda Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity,

Jana Fleglová, Barbora Podaná, Anna Štičková a Michal Beck, studenti Literární akademie,

Jan Morávek, emeritní předseda SK RVŠ,

Jakub Jan Kučera, prezident Studentské unie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB),

Aneta a Ondřej Haškovi, akademičtí senátoři Ostravské univerzity v Ostravě a členové SK RVŠ,

Petra Barešová, studentka UTB ve Zlíně,

Petr Šatra, student Českého vysokého učení technického v Praze

 

Více podrobností o nominacích, včetně medailonků jednotlivých osobností, se můžete dozvědět pod tímto odkazem.

V minulosti cenu obdrželi například pražský biskup Církve československé husitské doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., Mgr. Kateřina Volná, spoluautorka scénářů filmových dokumentů Vládneme, nerušit a První mezi rovnými nebo taktéž kolektivně Ing. arch. Zdeněk Hirnšal, Ing. arch. Martin Laštovička a Ing. arch. Jiří Slezák. Naposledy byla cena udělena v roce 2012 Zdeňku Ručkovi z Masarykovy univerzity v Brně za aktivitu při organizaci Týdne neklidu.

„Považuji za důležité oceňovat práci studentů, kteří mimo jiné bojují za akademické svobody a rozvoj vysokého školství. Právě proto jsem ráda, že jsem se mohla spolupodílet na výběru letošního laureáta Ceny Jana Opletala, kterou udělí Studentská komora Rady vysokých škol,“ uvedla k nominacím Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavním organizátorem akce je Studentská komora Rady vysokých škol ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd, Radou vysokých škol, Univerzitou Karlovou v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadem vlády ČR.

Pro účast na Slavnostním předávání Ceny Jana Opletala je nutná akreditace na emailovou adresu PR@skrvs.cz  nebo na tel. +420 728 523 307, a to nejpozději do 12. 11. 2015 do 12.00 hod.

Termín: 17. listopad 2015

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Collegium Maximum

Program:

16:30 – 16:45: akreditace na místě, před místností č. 112, 1. patro

16:45 – 16:55: fototermín a prostor pro novináře

17:00: slavnostní zahájení, harmonogram slavnostního ceremoniálu naleznete pod tímto odkazem

18:00: slavnostní recepce

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Slavnostni_predavani_Ceny_Jana_Opletala