PRAY FOR PARIS – Terorismus demokracii nikdy neporazí!

Přinášíme přehled pocitů a vyjádření vedení Komory k útokům v Paříži.

Hynek Roubík, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

„Tento hrůzný čin považuji za útok nejenom na Francii, ale na celé lidstvo, humanismus, demokracii a univerzální hodnoty. Přesto vím, že terorismus demokracii nikdy neporazí.“

Barbora Stuhlová, místopředsedkyně pro organizaci a řízení

„Chci jménem svým i své rodiny vyjádřit hlubokou soustrast všem pozůstalým i celé Francii. Mám obavy, že se Evropa začne rychlým krokem měnit a jediné, co nám může pomoci, je zůstat ve vzájemné solidaritě a jednat rázně, avšak s čistou hlavou.“

Filip Příhoda, místopředseda pro zahraniční záležitosti

„Neklid a zarmoucení, které ve mně páteční noci vyvstaly, jsou stále živé. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým, se kterými chci sdílet i svou víru, že všichni společně, všichni na světě, musíme bojovat za myšlenky svobody a míru.“

Aneta Hašková, předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu

„To, co se stalo v Paříži, je obrovská tragédie. Nesmíme ovšem, i ve stínu této události, zapomenout na základy, na kterých stojí Evropa – svoboda, demokracie, tolerance. Nenechme se ovládnout strachem a jednejme racionálně.“

Michal Zima, předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti

„Teroristé znovu potvrdili svou absolutní nelidskost a prázdnotu. V souvislosti s blížícím se Dnem boje za svobodu a demokracii však mohu říci, ze Evropa si tyto hodnoty vzít nenechá. Ani politickým režimem, ani terorismem.“

Tereza Kicková, předsedkyně Sekce soukromých vysokých škol

„Útoky v Paříži opět připomínají bezcitnost a zrůdnost radikálně smýšlejících jednotlivců, avšak zároveň poukazují na určitou míru společenské lhostejnosti vůči každodenním tragédiím odehrávajícím se za hranicemi demokraticky smýšlející Evropy. Tragédiím, které máme tendenci opomíjet, dokud nezasáhnou přímo do našich životů. Není právě tato lhostejnost základem strachu o budoucnost naší svobody?“

Ladislav Lázňovský, předseda Pracovní skupiny pro organizaci Ceny Jana Opletala 2015

„Demokracie, svoboda a náš západní způsob života zažívá další zkoušku ohněm. Nikdy nesmíme dovolit a věřím, že ani nedovolíme, abychom byli strachem, který tento hrůzný čin vyvolává, donuceni k nenávisti, xenofobii a zjednodušování.“

Jana Kudrnová, tajemnice Studentské komory Rady vysokých škol

„Páteční hrůzné události v Paříži jsou tragédií, která se bezpochyby bytostně dotýká každého z nás. Vítězstvím těch, kteří je mají na svědomí, by však bylo dovolit jim tímto zasít do našich životů strach, který by změnil naše smýšlení, chování a činy.“

Tereza Křepelová, koordinátorka Pracovní skupiny pro PR

„Když jsem se o útocích poprvé dozvěděla, pocítila jsem bezmoc a strach. Obojí je bohužel přesně tím, čeho chtěly osoby, které takto děsivé a nelidské činy spáchaly, dosáhnout. A právě proto v sobě musíme nyní všichni najít odvahu hájit to, čím se od nich lišíme – lidskost a rozumnost.“