Jako každým rokem i letos pořádá Studentská komora Rady vysokých škol 17. listopadu, při příležitosti Mezinárodního dne studenstva a Dne boje za svobodu a demokracii, v Žitné ulici u pamětní desky Jana Opletala a Václava Sedláčka vzpomínkový akt, jehož cílem je uctít památku studentů hájících akademické svobody a lidská práva. Jedná se zároveň o vyvrcholení Týdne studentstva, který 17. listopadu předchází, a jehož cílem je propojit  jednotlivé události související s připomínkou tohoto významného data. Týden studentstva bude zakončen Slavnostním předáním Ceny Jana Opletala, nejvyššího studentského ocenění v ČR, které proběhne 17. listopadu v odpoledních hodinách na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Vzpomínkový akt v Žitné ulici započne průvodem od Hlávkovy koleje, u které promluví v rámci pietního shromáždění předseda SK RVŠ Hynek Roubík a uctí památku studentů.

Vážím si toho, že se budu moci zúčastnit vzpomínkového aktu a uctít tak památku studentů, kteří se nebáli postavit zločinnému režimu a hájili principy svobody a demokracie. Domnívám se, že právě v dnešní době je důležité, abychom si připomínali hrdinství a odvahu mladých lidí, kteří bojovali za to, aby mohli žít ve svobodné zemi. Mohou být pro nás všechny velkou inspirací,” říká Hynek Roubík, předseda SK RVŠ.

Záštitu a svoji účast na Vzpomínkovém aktu v Žitné ulici přislíbil např. rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, rektor Univerzity obrany Bohuslav Přikryl a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer. Akci dále podpořil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Vzácným hostem, který na Vzpomínkovém aktu vystoupí, je také pamětník Vojmír Srdečný.

Vzpomínkový akt v Žitné ulici je jedním ze symbolických zakončení Týdne studentstva, který probíhá v období 9. – 17. listopadu v rámci celé České republiky. Jedná se o projekt, který vzešel ze snahy Studentské komory Rady vysokých škol  o propojení jednotlivých studentských událostí souvisejících s připomínkou 17. listopadu.

Hlavní organizátorka Týdne studentstva Václava Sedlmajerová dodává: “Jsme rádi, že se nám podařilo propojit mnoho akademických obcí a vytvořit rozmanitý a pestrý program Týdne studentstva. 17. listopadu budeme mít možnost vzdát společně hold památce všech studentek a studentů, kteří bojovali za to, abychom mohli žít ve svobodné zemi. Vnímáme tedy Týden studentstva zároveň jako příležitost k zamyšlení nad tím, za co budeme bojovat my a  jakou bychom chtěli budoucnost pro ty, co přijdou po nás.

Týden studentstva spojuje nejrůznější studentské komunity a spolky napříč akademickými obcemi a jeho hlavním smyslem je ukázat, že studující jsou aktivní a hrají důležitou roli i v dnešní době. Přehled zapojených akcí naleznete pod tímto odkazem.

Jmenovitě se do Týdne studentstva zapojila Stavovská unie studentů Ostrava, Nadační fond studentů FF MU, Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni, Studentská kurie Akademického senátu Policejní akademie, Studentská komora Akademického senátu ČVUT, Studentská komora Akademického senátu Ostravské univerzity v Ostravě, studentský spolek Galibi (SU ČVUT), studentský spolek České zemědělské univerzity v Praze BeFair či Ekumenická akademie Praha.

Týden studentstva bude zakončen Slavnostním předáním Ceny Jana Opletala, nejvyššího studentského ocenění v České republice. Udílení proběhne v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Akci zaštítil předseda vlády Bohuslav Sobotka a zúčastní se jí mnoho významných osobností z oblasti veřejného i akademického života, jmenovitě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, ministr financí Andrej Babiš, ministr obrany Martin Stropnický, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, senátorka Eva Syková, předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer, předseda České konference rektorů Tomáš Zima a policejní prezident Tomáš Tuhý.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Tyden_studentstva