Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol se důrazně ohrazuje vůči, dle našeho názoru, naprosto nedůstojné a v den státního svátku oslavujícího ideály svobody a demokracie nevhodné účasti prezidenta republiky na události pořádané skupinou osob, která si za svůj cíl klade svobodu jiných pošlapávat, staví se proti základním principům demokracie a vyhrožuje občanům s odlišným názorem násilnou odplatou. Demokraticky smýšlející prezident by se za žádných okolností neměl připojovat k vlně xenofobních projevů nenávisti. 

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol rovněž odmítá, aby byl prostor Albertova a jeho symbolický význam spojený se 17. listopadem kýmkoli podobně zneužíván.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 11.11.2015

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Albertov_17.11.2015