12. schůze            7. ledna

13. schůze            11. února

14. schůze            11. – 13. března (výjezdní)

15. schůze            14. dubna

16. schůze            12. května

17. schůze            9. června

18. schůze            8. září

19. schůze            14. – 16. října (výjezdní)

20. schůze            10. listopadu

21. schůze            1. prosince

Zasedání se konají standardně ve čtvrtek od 14:00, není-li uvedeno v pozvánce jinak. Před začátkem plenárního zasedání probíhají schůze Komisí a Pracovních skupin SK RVŠ.

Termíny ostatních akcí pořádaných SK RVŠ:

KAS 5.0:     15. – 17. dubna (Praha)

DOKTORANDI 2.0:    20. – 21. října  (Zlín)

Jednodenní akce Komise pro vysokoškolskou samosprávu:   11. listopadu 2016

Týden studentstva:   7. – 17. listopadu 2016

Pietní akt v Žitné ulici:     17. listopadu

Termíny dalších akcí budou upřesněny.