Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyjadřuje solidaritu a hlubokou soustrast napadené univerzitě Bacha Khan v Chársaddě v Pákistánu a pozůstalým po studentských obětech teroristického útoku. 
Vzdělání je prostředkem, ze kterého mají teroristé strach, a proto se často stává jejich cílem. Předsednictvo Studentské komory není lhostejné k zastrašování akademických svobod a věří, že teroristické skupiny mohou být poraženy právě hodnotami vzdělání a poznání.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 21.1.2016

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Pakistan

The Presidency of the Student Chamber of the Council of HEIs expresses its solidarity and deepest condolences to Bacha Khan University in Charsadda, Pakistan and to bereaved by student victims of a terrorist attack.
Education is a means from which the terrorists fear, and therefore, often it is their objective. The Presidency of the Student Chamber is not indifferent to threaten academic freedoms and believe that terrorist groups may be defeated just by the values of education and knowledge.

P SK RVS_160121_Pakistan_English text