Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) sleduje situaci kolem tzv. predátorských časopisů a je znepokojeno případy, kdy byly za publikace v těchto periodikách udělovány body v rámci Metodiky hodnocení. Tyto případy ukazují na závažné nedostatky v samotné Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, kdy na jedné straně je možné získávat body za publikace v podezřelých periodikách, na druhé straně byly z hodnocení plošně vyřazeny určité typy výsledků (např. užitné vzory a software), které tvoří důležitou část výstupů v některých oborech. Vyzýváme RVVI ať neprodleně zahájí jednání vedoucí ke změně současné metodiky, s cílem vytvořit komplexní hodnocení výzkumných organizací. P SK RVŠ požaduje širší zapojení VŠ a výzkumných organizací při návrhu nové metodiky.

P SK RVŠ zároveň vyzývá vysoké školy k stanovení dostatečných interních pravidel (např. podmínek pro habilitační řízení) a úprav příslušných částí etických kodexů, aby nedocházelo k případům, kdy publikační výstupy postrádají přínos pro vědeckou komunitu, ale slouží pouze k naplnění formálních kritérií kladených na vědecké pracovníky či pracoviště. Současný stav okolo predátorských časopisů vrhá špatné světlo na české vědecké prostředí.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 27.2.2016

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Problematika hodnoceni VaV

Usnesení přijalo i plénum SK RVŠ na svém zasedání dne 12.3.2016

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_Problematika_hodnoceni_VaV