Na žádost ministryně školství, mládeže a tělovýchovy má SK RVŠ nominovat studenta do 30.3.2016

Očekáváme:
•Základní zkušenosti s hodnocením  kvality VŠ, vědy a výzkumu
•Orientace ve VŠ problematice a prostředí VŠ
•Zkušenosti s akademickou samosprávou / studentskými spolky (aktivity nad rámec studijních povinností)
•Orientace v tvůrčí činnosti výhodou
•Morální zásadovost a bezúhonnost
 
Požadujeme:
•Životopis vč. fotografie
•Motivační dopis (1-2 strany)
•Souhlas kandidáta/kandidátky s nominací
•Výpis z rejstříku trestů (stačí doložit až na osobní pohovor
Zasílání návrhů skrze členy SK RVŠ do 20. března (20:00) na tajemnice@skrvs.cz