Studentská komora Rady vysokých škol vítá přejmenování státního svátku 17. listopadu na “Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii„, které včera na návrh bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Studentská komora Rady vysokých škol dlouhodobě usilovala o přejmenování státního svátku 17. listopadu na Den studentstva – obdobně, jak je tomu v mezinárodním prostředí již od roku 1941, kdy byl 17. listopad uznán jakožto Mezinárodní den studentstva. Tento odkaz souvisí s připomínkou tragických událostí, ke kterým  došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava, které zahrnovaly také smrt dvou studentů postřelených na protinacistické demonstraci – Jana Opletala a Václava Sedláčka.

Byli to právě studenti, kteří během tragického dění od 28. října do 17. listopadu 1939 položili své životy za naši vlast či byli zbaveni své osobní svobody při boji za demokracii. Stejně tak v roce 1989 stanuli opět v čele shromáždění na Albertově studenti a stali se významnými aktéry tehdejších událostí. Sametová revoluce by velmi pravděpodobně dříve či později proběhla i bez předchozích událostí, nicméně právě hrdinové roku 1939 byli inspirací a hnací silou pro aktéry listopadových událostí v Československu roku 1989, “ komentuje význam  studentstva v rámci 17. listopadu Hynek Roubík, předseda SK RVŠ.

Studentská komora Rady vysokých škol v průběhu minulého roku písemně oslovila všechny české poslance s žádostí o znovuzavedení Mezinárodního dne studentstva mezi české státní svátky. Předseda Studentské komory Hynek Roubík mnohokrát zdůraznil nutnost zavedení Mezinárodního dne studentstva do českého kalendáře ve svých projevech, konkrétně např. u příležitosti pietního shromáždění u Hlávkových kolejí a v Žitné ulici 17. listopadu minulého roku. V neposlední řadě se Studentská komora za podporu této změny také vyslovila dne  9. ledna 2016 v rámci oslavy výročí 100 let od narození plk. MUDr. Karla Antonína Macháčka – spoluzakladatele Mezinárodního dne studentstva.

Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ,  proto je smutné, že tato změna přichází až nyní. S politováním také sleduji reakce některých politických představitelů, kteří se s odkazem na dědictví  minulého režimu  snaží degradovat význam Mezinárodního dne studentstva a vystupují proti jeho znovuzavedení do českého kalendáře, “ dodává Barbora Stuhlová, místopředsedkyně SK RVŠ.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_ Mezinárodní den studentstva