Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyslovilo podporu Akademickému senátu FAMU a vyzývá Policii ČR a příslušné orgány, aby vysvětlily incident s tibetskou vlajkou

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyjadřuje znepokojení nad přístupem Policie ČR v prostorách FAMU, kde její studenti na protest proti návštěvě čínského prezidenta vyvěsili tibetskou vlajku, a žádá příslušné orgány o řádné prošetření a veřejné vysvětlení celého incidentu.  Společně s tím také vyslovuje plnou podporu usnesení Akademického senátu FAMU, který pokládá tento počin za bezprecedentní narušení práva na svobodu vyjadřování.

Předsednictvo (SK RVŠ) sleduje situaci kolem kontroverzního zásahu Police ČR v prostorách FAMU s velkým znepokojením a v souvislosti s touto situací vydalo následující usnesení:

„Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) je znepokojeno přístupem příslušníků Policie ČR v prostorách Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU). P SK  RVŠ vyjadřuje plnou podporu usnesení Akademického senátu FAMU a taktéž žádá
příslušné orgány o řádné prošetření a veřejné vysvětlení celého incidentu. Zdůrazňujeme, že svoboda projevu a akademická práva, jakožto základní principy demokracie, jsou nedílnou součástí naší společnosti a nesmějí být za žádných okolností kýmkoliv ohýbány či oklešťovány
.“

Předseda SK RVŠ Hynek Roubík k celé situaci dodává: „Je nepřípustné, aby policejní a represivní složky státu jakkoliv narušovaly či omezovaly základní akademické i demokratické svobody, mezi které svoboda vyjadřování rozhodně patří. Stojíme v tomto ohledu plně za Akademickým senátem FAMU, který se proti jednání Policie ČR oprávněně ohradil. Věřím, že Policie ČR bude mít pro své jednání dostatečné vysvětlení, v opačném případě by bylo namístě, aby uznala pochybení a vyvodila z něj patřičné důsledky.“

„Svoboda slova je hodnotou, která je nezbytná nejenom pro zdravou funkci akademického prostředí, ale také celé demokratické společnosti. Ať už je názor na situaci kolem návštěvy čínského prezidenta v ČR jakýkoliv, stojím plně za právy studentů, kteří se ho rozhodli manifestovat vyvěšením tibetské vlajky a také Akademickým senátem FAMU, jenž ji na své budově ponechá jako symbol svobody slova,“ doplňuje k usnesení Barbora Stuhlová, místopředsedkyně SK RVŠ.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Akademické svobody nesmí být narušeny