Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol podpořilo Deklaraci slovenských školských odborů a připojilo se k jejím signatářům

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) se připojilo k signatářům Deklarace slovenských školských odborů a podporuje protestní akci, která se uskutečnila dne 19. dubna v Bratislavě.

V souvislosti s dlouhodobým podfinancováním slovenského školství, především potom na evropské poměry velmi nízkými platy slovenských pedagogů, se dne 19. dubna konala v Bratislavě protestní akce, která si získala podporu napříč profesními, odborovými i stavovskými organizacemi.

Předsednictvo SK RVŠ rozumí obtížné situaci slovenského vysokého školství, a proto se rozhodlo protestní akci podpořit a připojit se k signatářům Deklarace slovenských školských odborů. Staví se za požadavky vyřčené Študentskou radou vysokých škôl. Financování vysokých škol je otázkou, která trápí nejen slovenskou akademickou obec, ale také české vysoké školství.

Podfinancování vysokého školství vede ve svých důsledcích mj. i k relativnímu omezení dostupnosti vzdělání, což prohlubuje sociální nerovnosti. Právě sociální dimenze bývá často v terciárním vzdělávání opomíjena. Naším dlouhodobým cílem je na tuto problematiku upozorňovat a hájit tak princip práva na vzdělání pro každého. V tom stejném samozřejmě podporujeme i naše slovenské kolegy,“ komentuje Michal Zima, předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti SK RVŠ.

„Nízké platy pedagogů mohou mít negativní dopad na motivaci nově příchozích talentovaných vyučujících, jakož i na celkový status pedagogů ve společnosti. Je-li vzdělání naši prioritou, finanční ohodnocení těch, co jej zprostředkovávají, by tomu mělo odpovídat,“ doplnila místopředsedkyně SK RVŠ Barbora Stuhlová.

Nejen s financováním souvisí také kvalita studia na vysokých školách. SK RVŠ dlouhodobě hájí principy obsažené v dokumentu European Standards and Guidelines for Higher Education a také důslednou implementaci výstupů Boloňského procesu.

Již několik šetření, které proběhly v nedávné době, jako byly Bologna proces with Student Eyes nebo EUROSTUDENT, poukazují na nedostatky při zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání, způsobené především nedostatečným zapojením studentů v této oblasti. Student-centered learning, tedy pro-studentsky orientované vzdělávání, je novinkou v samotných Standardech a směrnicích pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání, na kterou by měl být kladen největší důraz a snaha o její provedení,“ vysvětluje Filip Příhoda, předseda Pracovní skupiny pro zahraniční záležitosti SK RVŠ.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Podfinancování slovenského školství