Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) odsoudila výsledek hlasování Poslanecké sněmovny o změně názvu státního svátku 17. listopadu, který si ponechá původní označení a neponese v názvu připomenutí Mezinárodního dne studentstva. SK RVŠ opakovaně zdůraznila, že Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ, a proto vnímá výsledek jednání Poslanecké sněmovny jako nedůstojný vůči událostem, obětem a hrdinům tehdejší doby.

 Studentská komora Rady vysokých škol dlouhodobě usiluje o přejmenování státního svátku 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva – obdobně, jak je tomu v mezinárodním prostředí již od roku 1941. Tento odkaz souvisí s připomínkou tragických událostí, ke kterým došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava a které vyvrcholily smrtí studenta Jana Opletala a pekařského učně Václava Sedláčka. Celou tehdejší tragédii dovršilo uzavření českých vysokých škol, poprava 9 vedoucích představitelů českého studentstva a internace zhruba 1 200 studujících do koncentračních táborů. Útrapy zařízení nepřežilo 35 z nich.

Samotné vyhlášení Mezinárodního dne studentstva, které je dnes mimo jiné vnímáno jako jeden z prvních projevů odporu vůči nacistickému režimu v mezinárodní sféře, podpořilo na 26 národů světa. Význam těchto událostí je bezesporu rovnocenný s rokem 1989, kdy studenti stanuli opět v čele shromáždění na Albertově a stali se významnými aktéry tehdejších událostí. Sametová revoluce by pravděpodobně dříve či později proběhla i bez předchozích událostí, nicméně právě hrdinové roku 1939 byli inspirací a hnací silou pro aktéry listopadových událostí v Československu roku 1989.

Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ, a proto SK RVŠ vnímá výsledek jednání Poslanecké sněmovny České republiky jako velmi nedůstojný vůči událostem, obětem a hrdinům tehdejší doby.

S politováním jsem sledovala reakce některých politických představitelů, kteří vystupovali proti zavedení Mezinárodního dne studentstva do českého kalendáře a argumentovali přitom poukazem na dědictví minulého režimu. Takováto degradace Mezinárodního dne studentstva je naprosto absurdní, zvláště přihlédneme k historickým okolnostem, kvůli kterým Mezinárodní den studentstva vznikl. Zdůrazňování jeho zprofanovanosti minulým režimem vnímám jako lacinou snahu získat politické body na úkor důstojného připomenutí obětí a hrdinů, kteří položili své životy za svobodné Československo,“ dodává Barbora Stuhlová, místopředsedkyně SK RVŠ.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Prohlášení SK RVŠ k hlasování PS o Mezinárodním dni studentstva