Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) je znepokojeno přístupem příslušníků Policie ČR v prostorách Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU). P SK RVŠ vyjadřuje plnou podporu usnesení Akademického senátu FAMU, a taktéž žádá příslušné orgány o řádné prošetření a veřejné vysvětlení celého incidentu. Zdůrazňujeme, že svoboda projevu a akademická práva, jakožto základní principy demokracie, jsou nedílnou součástí naší společnosti a nesmějí být za žádných okolností kýmkoliv ohýbány či oklešťovány.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 2.4.2016

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_FAMU