Předsednictvo Studentské komory RVŠ vydává stanovisko k tzv. „kauze prof. Sykové“, na kterou upozornili Reportéři ČT (reportáž Obchod s nadějí, odvysílaná Českou televizí 9. 11. 2015) v souvislosti s rozhodnutím Komise pro etiku vědecké práce AV ČR ze dne 7.3.2016, ve kterém Komise v závěru stanoviska uvádí:

„Ve vztahu k Etickému kodexu lze aplikaci kmenových buněk mimo klinickou studii a způsob informování veřejnosti označit za pochybení proti zásadám, dle nichž výzkumný pracovník AV ČR:

(viz čl. I., písm. i) zachovává kritický postoj k vlastním poznatkům a výsledkům i k výsledkům
svých spolupracovníků a je přístupný diskusi a věcným argumentům

(viz čl. II., písm. h) předává výsledky svého výzkumu nepodléhající utajení odborné veřejnosti a širokou veřejnost s nimi uvážlivě seznamuje až po jejich zveřejnění v odborném tisku.

Předsednictvo SK RVŠ se domnívá, že prof. Syková závažně pochybila v roli výzkumného pracovníka AV ČR, zároveň vnímá její další působení v RVVI (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)) jako nevhodné a vyzývá prof. Sykovou k rezignaci na post 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 17.4.2016

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_prof._Sykova

Stanovisko Komise pro etiku vědecké práce AV ČR: http://www.cas.cz/sys/galerie-download/160331-stanovisko.pdf?0.7002717644968446
Pořad Reportéři ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/215452801240037/titulky