Studentská komora Rady vysokých škol dlouhodobě usiluje o přejmenování státního svátku 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva – obdobně, jak je tomu v mezinárodním prostředí již od roku 1941. Tento odkaz souvisí s připomínkou tragických událostí, ke kterým  došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava a které vyvrcholily smrtí studenta Jana Opletala a pekařského učně Václava Sedláčka. Celou tehdejší tragédii dovršilo uzavření českých vysokých škol, poprava 9 vedoucích představitelů českého studentstva a internace zhruba 1 200 studujících do koncentračních táborů. Útrapy zařízení nepřežilo 35 z nich.

Samotné vyhlášení Mezinárodního dne studentstva, které je dnes mimo jiné vnímáno jako jeden z prvních projevů odporu vůči nacistickému režimu v mezinárodní sféře, podpořilo na 26 národů světa.

Význam těchto událostí je bezesporu rovnocenný s rokem 1989, kdy studenti stanuli opět v čele shromáždění na Albertově a stali se významnými aktéry tehdejších událostí. Sametová revoluce by pravděpodobně dříve či později proběhla i bez předchozích událostí, nicméně právě hrdinové roku 1939 byli inspirací a hnací silou pro aktéry listopadových událostí v Československu roku 1989.

Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ a proto vnímáme dnešní výsledek jednání Poslanecké sněmovny České republiky jako velmi nedůstojný vůči událostem, obětem a hrdinům tehdejší doby.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 19.4.2016

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_17._listopad