Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol rozumí obtížné situaci slovenského vysokého školství a staví se za požadavky vyřčené Študentskou radou vysokých škôl. Financování vysokých škol je otázkou, která trápí nejen slovenskou akademickou obec, ale také české vysoké školství. Podfinancování vysokého školství vede k omezení přístupu ke vzdělání. Nejen s financováním souvisí také kvalita studia na vysokých školách. SK RVŠ dlouhodobě hájí principy obsažené v dokumentu European Standards and Guidelines for Higher Education, ale také aplikaci výstupů Boloňského procesu. Sociální dimenze ve vysokém školství je často opomíjena a zapomíná se na studenty ze znevýhodněného prostředí a myšlenku práva na vzdělání pro každého. Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol se připojuje k signatářům Deklarace slovenských školských odborů a podporuje protestní akci, která se uskuteční 19. dubna v Bratislavě.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 18.4.2016

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Slovensko