Dne 19. 4. 2016 byla přítomnými členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zamítnuta již jednou schválená novela zákona č. 245/2000 Sb.,  o státních svátcích, na základě které měl být rozšířen stávající název státního svátku 17. listopadu nazvaného „Den boje za svobodu a demokracii“ o termín „Mezinárodní den studentstva“.

Návrh této novely byl předložen zejména na základě četných a dlouhodobých podnětů současných studentských organizací, které tímto krokem chtěly vzdát čest nezpochybnitelnému odkazu českých vysokoškolských studentů a jejich odvážným počinům v roce 1939. Mnozí z nich za projevenou odvahu a odpor vůči nacistické zlovůli v okupované vlasti zaplatili životem.

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyjadřuje tímto usnesením nesouhlas s populistickými argumenty, které se na půdě Parlamentu ČR snažily spojit odkaz studentů z roku 1939 s ideologií pozdějšího komunistického režimu v Československu. Vyjadřujeme zároveň přesvědčení, že zneužití jakéhokoli svátku v době nesvobody nesmí vést k primitivnímu odsouzení podstaty a významu takového svátku ve svobodné době.

Vyzýváme proto zákonodárce České republiky, aby podobně jako spojenečtí studenti v Londýně v roce 1941 nebo pražští vysokoškolští studenti na Albertově v roce 1989, uznali, že historiky všeobecně uznávané hrdinské skutky českých vysokoškolských studentů v roce 1939 mají v českých dějinách opodstatněné místo a zasadili se tak o přijetí výše uvedené novely zákona o státních svátcích. Jediný celosvětově uznávaný mezinárodní den, který má původ v naší zemi, si bezesporu zaslouží zmínku i v současném českém kalendáři.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 8.5.2016

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Mezinarodni_den_studentstva