Předsednictvo SK RVŠ je pobouřeno návrhem rozpočtu na rok 2017!

Lze vůbec pěstovat vzdělanost české společnosti bez důstojných prostředků na vysoké školství? Tato otázka tíží v současné době hlavu asi nejednomu studentovi či akademikovi v České republice. Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol se přidalo k pobouřeným hlasům, které reagují na situaci ohledně financování vysokého školství v této zemi. V usnesení, které přijalo dne 5. června 2016, jasně deklaruje svůj postoj ke snižování rozpočtu pro vysoké školy a vyzývá studentky a studenty vysokých škol, aby byli připraveni aktivně reagovat na současný vývoj.

„Návrh rozpočtu Ministerstva financí pro celou kapitolu školství je zcela v rozporu s tím, že podpora školství měla být jednou z priorit vládní politiky a rovněž by měla být prioritou celospolečenskou“, říká předseda SK RVŠ Hynek Roubík.

Vysoké školství plní nezastupitelnou roli ve společnosti. Vzdělává a vychovává nové, soběstačné a především kvalifikované odborníky ve všech oblastech, kteří v budoucích letech ponesou na svých bedrech zodpovědnost za řízení a rozvoj firem, zdraví obyvatelstva, výchovu dalších generací, měnovou a finanční stabilitu, dalších činností a v neposlední řadě za chod našeho státu. Předsednictvo SK RVŠ je přesvědčeno, že vysokoškolští učitelé si za svou důležitou roli zaslouží řádné ohodnocení, že prostředí a materiální zabezpečení, které čerpají naši studující si žádá zásadní zdroje na vylepšení a v neposlední řadě je nezbytné poskytnout zdroje pro rozvoj našich vzdělávacích institucí, aby obstály v silném konkurenčním prostředí dnešního světa.

„Neskrývám své zklamání a pobouření nad návrhem rozpočtu. Vláda ČR tím dává signál, že mu budoucnost naší země je lhostejná. Snížit prostředky pro vysoké školy v době, kdy si naše ekonomika žádá kvalifikované pracovníky a služby poskytované státem potřebují více odborníků v jakékoliv oblasti, je velmi nezodpovědné. Vláda ČR musí mít na mysli povinnost zajistit budoucí prosperitu a rozvoj naší země. Co jiného, než investice do vzdělání, by jí v tom pomohlo?“reaguje na situaci předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu Ladislav Lázňovský.

Studentská komora RVŠ bude celou situaci řešit v rámci jednání pléna tento čtvrtek.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_TZ_Financování VŠ