Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) považuje za skandální, že pracovníci úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka stále nedokázali zajistit funkčnost Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), u kterého byl ukončen provoz ke dni 31. 5. 2016. Došlo k vážnému výpadku v přístupu k informacím a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků, což vážným způsobem zkomplikovalo činnost nejenom akademickým pracovníkům, ale i studujícím vysokých škol. Ohrozilo se tím čerpání finančních prostředků pro vědu a výzkum v dalším období.

SK RVŠ vyzývá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace, ať neprodleně zajistí přístup k databázi údajů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a z vyvstalé situace vyvodí adekvátní personální důsledky.

Usnesení přijato 9. 6. 2016 na 17. schůzi pléna SK RVŠ v Praze.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_IS_VaVaI