Vzdělání je budoucnost, která bez financí nebude

Nejvyšší orgán studentů a studentek vysokých škol se dnes svým usnesením připojil k vlně pobouření, kterou vzbudila alokace finančních prostředků pro vysoké školství v rámci návrhu státního rozpočtu na rok 2017. Po letech planých slibů a trpělivosti je Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) připravena iniciovat a vést protesty studujících po celé zemi, pokud tento návrh bude v dané podobě Vládou ČR schválen. Vážnost celé situace dokresluje fakt, že se jedná o nejdelší usnesení, které současná reprezentace studentstva přijala. V rámci přijatého usnesení byly jasně deklarovány oblasti, které jsou nezbytné pro udržení,  rozvoj a zvyšování kvality terciárního vzdělávání v České republice z hlediska financování

„Skutečnost, že v období hospodářského růstu dochází ke stagnaci, ba dokonce ke snížení příspěvků vysokým školám, je pro mě nepochopitelná a velmi smutná. Kvalitní vzdělání považuji jako základ pro zdravé fungování celé společnosti. Základ, který je těmito kroky ohrožen.“, sděluje Michal Zima, předseda Komise pro ekonomické a sociální záležitosti SK RVŠ.

Vysoké školství jako veřejná služba je vystaveno dle návrhu státního rozpočtu dalšímu poklesu ve výši 200 mil. Kč, kdy tím narůstá dlouhodobě kumulovaný deficit celého systému na 1,5 mld. oproti roku 2015. SK RVŠ připomíná Vládě České republiky, že vysoké školství, jež je samozřejmou součástí vzdělávacího systému, označila za jednu ze svých hlavních priorit. Studentskou reprezentaci pobuřuje stav, kdy je vysoké školství dlouhodobě podfinancované a nyní se má ještě zhoršit.

„Jestliže Vláda ČR deklarovala všestrannou podporu vzdělávání, vědě a výzkumu, další snížení prostředků pro vysoké školy je v přímém rozporu s touto její prioritou. Pokud systém nebude stabilizován a podporován jeho rozvoj, jedná se ze strany vlády o zásadní nezodpovědnost vůči budoucnosti naší společnosti.“, dodává Ladislav Lázňovský, předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu SK RVŠ.

Studentstvo si tak musí bezpodmínečně klást otázku, jak si vláda České republiky představuje vývoj vzdělanosti této země. Neustále se mluví o tom, že vzdělání je jedním z hlavních ukazatelů vyspělé společnosti. Možná je dokonce tím nejvýznamnějším.

„Nikdo snad ale nemůže být tak naivní, aby si myslel, že bez dostatečných prostředků se bude vzdělání nadále rozvíjet. Vyučující na vysokých školách si zaslouží za svou nezpochybnitelnou roli ve společnosti adekvátní ohodnocení. Je jednoznačně v zájmu studentstva na tomto trvat.“, komentuje místopředsedkyně SK RVŠ Barbora Stuhlová a věří v brzkou a uspokojivou odpověď.

„O celé problematice budeme nyní jednat i s dalšími aktéry českého vysokého školství, abychom v celé záležitosti mohli dojít k uspokojivému výsledku,“ uzavírá Hynek Roubík, předseda SK RVŠ.

Plénum SK RVŠ celou problematiku rozhodně nebere na lehkou váhu, a proto pověřilo svým usnesením Předsednictvo SK RVŠ, aby situaci okolo financování českého vysokého školství bedlivě sledovalo a v případě potřeby aktivně řešilo.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SK RVS_TZ_Financování VŠ_2