Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) se znepokojením sleduje
aktuální politické dění v Turecku. Vyslovuje důraznou kritiku především k probíhajícím perzekucím v
akademickém prostředí. Demokratické principy nesmí být pošlapávány ani v nastalé situaci.

P SK RVŠ vyzývá představitele Turecka, aby zastavili jakékoliv represe na akademické půdě a
zajistili důsledné dodržování akademických práv a svobod pro všechny studující i akademiky.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 22.7.2016

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Turecko

The Presidency of the Student Chamber of the Council of HEIs is disturbed by witnessing the current political course of events in Turkey. The presidency expresses strong criticism regarding the ongoing persecutions in academic environment. Despite the current situation, democratic principles must not be repressed.

The Presidency of the Student Chamber of the Council of HEIs appeals to the Turkish representatives to abdicate any repressions on academic ground and to enforce uncompromising adherence to academic rights and freedoms for all students and academicians.

P SK RVS_160722_Turkey_English text