Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) se sešla po prázdninové přestávce a na své zářijové schůzi zhodnotila aktuální vývoj ve financování českého veřejného vysokého školství. Přes určitý pokrok, kterého bylo dosaženo, stále nepanuje mezi delegátkami a delegáty plná spokojenost s vyjednanou částkou, která bohužel nezaručuje stabilizaci systému a v žádném případě nepřináší možnosti pro rozvoj našich vysokých škol. Z tohoto důvodu pokračuje apel studentské reprezentace na vládu ČR, aby zodpovědně zvážila celou situaci.

V letních měsících proběhlo několik schůzek mezi různými aktéry českého školství a zástupci vlády ČR. Výsledky těchto jednání vedly k tomu, že návrh rozpočtu na rok 2017 snižuje vnitřní deficit veřejných vysokých škol o 1 mld. Kč, což bohužel nedosahuje na minimální požadovanou částkou jak ze strany SK RVŠ, tak i dalších zainteresovaných stran. Požadavek vyplývá z aktuální finanční situace vysokých škol, kde dochází již několik let ke kumulaci deficitu a tím pádem k postupnému zhoršování konkurecenschopnosti a postavení vysokých škol. K naplnění požadavku stále chybí přibližně 300 – 500 mil Kč. Neméně důležitý je pro národní reprezentaci studentstva i střednědobý výhled rozpočtové kapitoly vysokého školství, který by měl zajistit dosažení 18 % podílu financí pro VŠ v rámci rozpočtu MŠMT v roce 2019.

Nově zvolený předseda SK RVŠ Michal Zima situaci komentuje následovně: “Oceňujeme dlouhodobou snahu ministryně školství, která vedla k vyjednání dané částky. Zároveň s tím ale dodávám, že o spokojenosti a klidu se v národní reprezentaci českého studentstva nedá mluvit. Vysoké školství je jediný veřejný segment, který po finanční stránce dlouhodobě stagnuje. Věřím, že vláda na svém nejbližším jednání přistoupí k celému problému zodpovědně.”

Delegáti a delegátky nevyloučili i možnost uskutečnit avizované projevy nesouhlasu, pokud jejich apel na vládu ČR nebude reflektován. O rozsahu a podobě případných protestních aktivit bude jednáno v následujících týdnech, a to i s partnery SK RVŠ. Panuje ovšem přesvědčení, že díky dobré hospodářské situaci naší země budou požadavky Komory vyslyšeny.

Národní reprezentace českého studentstva dále vyzvala vedení veřejných vysokých škol a podpořila ministryni školství v požadavku, aby doplatek z rozpočtu MŠMT pro letošní rok ve výši 260 mil. Kč byl vyplacen na mzdách akademických pracovníků.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SK RVS_TZ_Financování VŠ_3