Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) apeluje na vedení českých VŠ, aby doplatek pro letošní rok ve výši zhruba 260 milionů Kč z rozpočtu MŠMT byl promítnut do mezd akademických pracovníků.

SK RVŠ oceňuje dlouhodobou snahu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové o stabilizaci rozpočtu veřejných vysokých škol. Přes určitý posun aktuálně dojednaná částka neodpovídá původnímu požadavku SK RVŠ a potřebám veřejných vysokých škol. SK RVŠ v tomto ohledu důrazně apeluje na vládu ČR, aby při svém nejbližším jednání o rozpočtu zodpovědně zvážila a zohlednila současnou situaci veřejného vysokého školství. Jedná se o jedinou část veřejného sektoru, která dlouhodobě stagnuje a nereflektuje současnou hospodářskou situaci. Pro zabezpečení trvalého růstu a rozvoje je nutné situaci neprodleně řešit.

SK RVŠ považuje za nezbytné koncepční řešení v rámci střednědobého výhledu na další dva roky tak, aby v roce 2019 dosáhl podíl rozpočtu VŠ v rámci MŠMT alespoň 18 %.

Usnesení přijato 8. 9. 2016 na 18. schůzi pléna SK RVŠ v Praze.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_Financovani_VS_(2)