Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) tímto vyjadřuje své značné
znepokojení nad Společným prohlášením nejvyšších ústavních činitelů České republiky ze dne 18.
října reagující na návštěvu Jeho Svátosti, tibetského duchovního vůdce, Dalajlámy v České
republice při příležitostí konání konference Forum 2000 a setkání vrcholných českých politiků s jeho
osobou.

Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů by se dle názoru P SK RVŠ nemělo užívat při
podobných situacích, jedná se o nástroj, který má více než jakýkoliv jiný symbolizovat národní
jednotu v obtížných situacích a krizích, jimž může stát čelit. Takové situaci však nyní zcela jistě
nečelíme. Proto vyjadřujeme obavu, aby v tomto ohledu nedošlo k nastavení nového trendu užívání
tohoto instrumentu.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 23.10.2016

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Vyjadreni_Spolecne_prohlaseni_nejvyssich_ustavnich_cinitelu_18.10.