17. listopadu 2016 proběhlo v Žitné ulici u pamětní desky Jana Opletala a Václava Sedláčka již po desáté vzpomínkové shromáždění k uctění památky studentek a studentů hájících akademické svobody a lidská práva. To navázalo průvodem na vzpomínkové setkání u Hlávkovy koleje, které je každoročně organizováno Hlávkovou nadací a kde, stejně jako v loňském roce, pronesl svůj projev spolu s dalšími významnými osobnostmi veřejného i politického života i předseda SK RVŠ.

Pietní akt v Žitné ulici se v letošním roce konal pod záštitou rektorů Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy, Českého vysokého učení technického v Praze prof. Petra Konvalinky, Univerzity obrany brigádního generála prof. Bohuslava Přikryla a Masarykovy univerzity doc. Mikuláše Beka. Rektoři UK, ČVUT a MU prof. Zima, prof. Konvalinka a doc. Bek rovněž jako ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, předseda SK RVŠ Michal Zima a předsedkyně Národního parlamentu dětí a mládeže Michaela Doležalová na místě také vystoupili se svými projevy.

V rámci shromáždění zazněly v podání přítomných členek a členů pěveckých sborů pod vedením pana dirigenta Haiga Utidjiana státní hymna České republiky a studentská hymna Gaudeamus igitur. Zúčastnění následně uctili památku studentů za zvuku večerky, kterou na trubku zahrála studentka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze Martina Vasilová.

Piety, která byla vyvrcholením celorepublikového projektu Týden studenstva, se zúčastnil v roce 2016 prozatím nejvyšší počet účastníků v její desetileté historii.

Projev předsedy Studentské komory Rady vysokých škol, který zazněl v rámci vzpomínkového setkání u Hlávkovy koleje, je možné stáhnout zde: Projev_Hlavkova_kolej_17.11.2016_Zima

Projev předsedy Studentské komory Rady vysokých škol, který zazněl v rámci vzpomínkového shromáždění v Žitné ulici, je možné stáhnout zde: Projev_Zitna_17.11.2016_Zima

Děkujeme všem řečníkům, přítomným členkám a členům pěveckých sborů, čestné stráži z Univerzity obrany, studentským organizacím a všem dalším, kteří se podíleli na zajištění a průběhu celého pietního aktu, ale především účastníkům za projevenou úctu k vzácnému odkazu nebývalého hrdinství minulosti.

Foto: Vladimír Šigut

20161117_220161117_420161117_620161117_7